РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТИ И СОФТУЕР СОБСТВЕНА РАЗРАБОТКА

  Наименование Описание
Период на разработка
и развитие
1.
SALARY MANAGER
Мениджър ЗАПЛАТИ
Информационна система за формиране и оценка на заплащането на труда на работниците във фирми от шивашкия бизнес 1997 до днес
2.
Real Estate Management System
УНИ КОМФОРТ
Информационна система за управление на недвижими имоти – обслужване на всички дейности съпътстващи търговията с недвижими имоти и тяхното управление 1997 до днес
3.
Personnel Management System
ИСУП ГЕОДЕЯ
Информационна система за управление на персонала (част от ЕИСУЧР*) 1999 до днес
4. TVGAME Универсално приложение за теглене на жребий и раздаване на промоционални награди за клиенти на кабелни телевизии, магазини, търговски вериги и др. 2000
5.
GEODEYA ERP SYSTEM
ТС
МУЛТИ МАРКЕТ
Търговска система за управление на бизнес процесите – Офериране, Поръчки, Продажби, Доставки, Експорт и импорт, Отчети, Ревизии и Управленски анализи на дейността и продажбите 2001 до днес
6.
GD Print
GD View
Системи за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows приложения 2003 до днес
7. GD Reports Система за генериране на справочна информация в потребителски Windows приложения 2005 до днес
8.
GD NetPrint
ГД НетПринт
Универсален генератор на справки - за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows .Net приложения 2005 до днес
9. Public Procurement Management System ИС ООП Информационна система за обслужване на обществените поръчки и водене на собствен регистър от задължените възложители по ЗОП и НВМОП в РБългария. 2005 до днес
10. MMARKET INET WEB приложение за online връзка с REYHER – Германия 2006
11.

Business Travel

БИЗНЕС ТРАВЕЛ

Програмен продукт за издаване и следене на КОМАНДИРОВЪЧНИ и ПЪТНИ ЛИСТИ и справки към тях 2006 до днес
12.

Invoice Master

ФАМАСТЕР

Система за ФАКТУРИРАНЕ, Кредитни и дебитни известия, Входящи платежни документи и СПРАВКИ, ОФЕРТИ и ПОРЪЧКИ 2007 до днес

Участие в съвместни проекти и системи

  Наименование Описание Година
1. Банкова счетоводна система ALPHA Информационна система за банково счетоводство 1995 -1997
2. Комуникационен модул Комуникациoнен софтуер за  мониторинг на специализирани промишлени контролери по сериен интерфейс и/или Ethernet 2005
3. *ЕИСУЧР Единна информационна система за управление на човешки ресурси - ТРЗ и Личен състав 2005 до днес

Акценти 2018

Основни приложения, към които през 2018 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки, публични покани и договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.