ГЕОДЕЯ СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН
РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА 
 • ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ  
 • БИЗНЕС СОФТУЕР
 • ИНТЕГРИРАНИ ERP СИСТЕМИ 
 • БАЗИ ДАННИ
 • УЕБ ДИЗАЙН 
Да постигнем заедно
перфектните решения!

ИНФОРМАЦИЯ за фирмата

Фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД е изцяло българска фирма с основен предмет на дейност

 • Бизнес консултации в областта на Информационните технологии
 • Проектиране и разработка на специализирани програмни продукти и уеб базирани приложения
 • Доставка на софтуер, поддръжка и абонаментни услуги
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове

БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ и насоченост на дейността

Като партньор на Microsoft фирма ГЕОДЕЯ се стреми да предоставя най - добрите практики и решения базирани на най – новите Microsoft технологии.

ГЕОДЕЯ - СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН отправя цялостния си потенциал към задоволяване променливите и специфични изисквания на потребителите. При работа на клиентите със специализираните софтуерни приложения на фирмата е осигурена квалифицирана помощ и системна поддръжка за всички продукти.

Разпространението на всички продукти на фирмата е като логично следствие на съвкупността от уникални технологии, постоянен диалог с потребителите и вложения труд на високо квалифицираните специалисти на фирма ГЕОДЕЯ.

Отговорни и верни на клиентите си, служителите на фирма ГЕОДЕЯ винаги работят за тяхното улеснение и за все по - пълна взаимна удовлетвореност от съвместните бизнес отношения.

Нарастващите потребности от по - ефективно и всеобхватно информационно осигуряване в практиката на различните стопански субекти спомагат за ускоряване на етапите на разработване и внедряване на програмните продукти на фирма ГЕОДЕЯ и до тяхното изключително бързо развитие и усъвършенстване.

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ предоставяни от фирмата

ГЕОДЕЯ е софтуерна компания занимаваща се с проучване, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, бази данни и интегрирани решения за различни сфери на бизнеса и управлението:

 • ERP ориентирани системи и решения
 • Управление и анализ на инвестициионна дейност
 • Обслужване на обществени поръчки
 • Търговия с недвижими имоти
 • Търговска дейност и финанси
 • Управление на човешки ресурси
 • Техническа хардуерна и софтуерна поддръжка
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове
 • Изготвяне на статични и динамични презентации

Към днешна дата ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ на фирмата са:

 • Усъвършенствуване и разпространение на един от най – мащабните собствени проекти - Информационна система за обслужване на обществените поръчки - за нуждите на възложителите на обществени поръчки и на основание на всички приложими закони в РБългария и Европейския съюз;
 • Интегрирането на система за управление на бизнеса GEODEYA ERP, която включва последователно и със строги бизнес правила повечето досега разработени от фирмата програмни продукти и модули;
 • Изграждане на универсален уеб портал за недвижими имоти;
 • Разработка и поддръжка на форумна система за СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН;

Фирма ГЕОДЕЯ - СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН предлага на пазара програмни продукти изцяло собствена разработка, които обединяват съвместни усилия на клиенти и партньорски фирми от цялата страна.


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТИ И СОФТУЕР СОБСТВЕНА РАЗРАБОТКА

  Наименование Описание
Период на разработка
и развитие
1.
SALARY MANAGER
Мениджър ЗАПЛАТИ
Информационна система за формиране и оценка на заплащането на труда на работниците във фирми от шивашкия бизнес 1997 до днес
2.
Real Estate Management System
УНИ КОМФОРТ
Информационна система за управление на недвижими имоти – обслужване на всички дейности съпътстващи търговията с недвижими имоти и тяхното управление 1997 до днес
3.
Personnel Management System
ИСУП ГЕОДЕЯ
Информационна система за управление на персонала (част от ЕИСУЧР*) 1999 до днес
4. TVGAME Универсално приложение за теглене на жребий и раздаване на промоционални награди за клиенти на кабелни телевизии, магазини, търговски вериги и др. 2000
5.
GEODEYA ERP SYSTEM
ТС
МУЛТИ МАРКЕТ
Търговска система за управление на бизнес процесите – Офериране, Поръчки, Продажби, Доставки, Експорт и импорт, Отчети, Ревизии и Управленски анализи на дейността и продажбите 2001 до днес
6.
GD Print
GD View
Системи за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows приложения 2003 до днес
7. GD Reports Система за генериране на справочна информация в потребителски Windows приложения 2005 до днес
8.
GD NetPrint
ГД НетПринт
Универсален генератор на справки - за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows .Net приложения 2005 до днес
9. Public Procurement Management System ИС ООП Информационна система за обслужване на обществените поръчки и водене на собствен регистър от задължените възложители по ЗОП и НВМОП в РБългария. 2005 до днес
10. MMARKET INET WEB приложение за online връзка с REYHER – Германия 2006
11.

Business Travel

БИЗНЕС ТРАВЕЛ

Програмен продукт за издаване и следене на КОМАНДИРОВЪЧНИ и ПЪТНИ ЛИСТИ и справки към тях 2006 до днес
12.

Invoice Master

ФАМАСТЕР

Система за ФАКТУРИРАНЕ, Кредитни и дебитни известия, Входящи платежни документи и СПРАВКИ, ОФЕРТИ и ПОРЪЧКИ 2007 до днес

Участие в съвместни проекти и системи

  Наименование Описание Година
1. Банкова счетоводна система ALPHA Информационна система за банково счетоводство 1995 -1997
2. Комуникационен модул Комуникациoнен софтуер за  мониторинг на специализирани промишлени контролери по сериен интерфейс и/или Ethernet 2005
3. *ЕИСУЧР Единна информационна система за управление на човешки ресурси - ТРЗ и Личен състав 2005 до днес

Технологии и опит

Oт самото начало на своето развитие ГЕОДЕЯ СОФТ ООД инвестира в най-новите технологии и софтуер за разработка. Предпочитани и основно ползвани са Microsoft продуктите - както за развойна дейност, така и бази данни и сървъри. Всички продукти, които ползва фирмата за изграждане на програмните си продукти са лицензирани и гарантират сигурността на всички настоящи и бъдещи клиенти;

Ползвани продукти и езици за програмиране - Развойна среда: Paradox – DOS, AutoCAD, Visual Basic 5.0, Visual Basic 6.0, Visual Studio .Net 2003, HTML, PHP, Java, Ajax, Visual Studio 2008;

Бази данни: MS SQL Server 6.5, MS SQL Server 2000, MS SQL Server 2005, MS Access 97, MS Access 2000, MS VB for applications 2003, Paradox, Apache Server, MySQL;

Продукти за справочна информация - Crystal Reports;

Фирмата е сертифициран Майкрософт партньор от 2003 година и притежава всички лицензи включени в пълния комплект софтуер за проектиране и развойна дейност - MSDN Enterprise edition, Visual Studio 2008, MS Office 2000-2007.


Партньори и клиенти на фирма ГЕОДЕЯ:

 • Търговски фирми заедно с представителствата им в цялата страна - централни офиси и складови бази
 • Шивашки цехове и фирми
 • Счетоводни къщи
 • Агенции за недвижими имоти на територията на цялата страна
 • Фирми и предприятия в енергетиката
 • Задължени по ЗОП и НВМОП възложители по обществени поръчки - предприятия и организации на на цялата страна.

Продуктите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ се отличават с:

Универсалност

Във всички продукти са предвидени голям брой помощни функции, осигуряващи комфорт и нагледност в работата с документите, операциите и справките.

Гъвкавост

Могат да бъдат настроени спрямо индивидуалните изисквания на клиентите.

Актуалност

Всички изменения в законодателството на България и Европейския съюз се отразяват своевременно в продуктите и в най - кратки срокове те са на разположение на клиентите.

Удобство и леснота на усвояване

Ползването на продуктите на ГЕОДЕЯ СОФТ изисква професионално познаване на законите приложими в съответната сфера на софтуера и минимални познания по отношение на компютрите като цяло. Обучението за работа с програмите е леко и интуитивно, благодарение на това, че тe използват максимално възможностите на операционната система WINDOWS и следват приетите в нея стандарти.

Ергономичен и лесен за използване потребителски интерфейс

Продуктите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ са потребителски приятелски настроени (user friendly) и се предлагат за ползване както на клиенти разполагащи със собствени сървъри и бази данни, така и заедно с безплатни версии на базите данни според индивидуалните клиентски решения.


На всички свои КЛИЕНТИ, фирма ГЕОДЕЯ СОФТ предлага оптимални решения за ефективно управление на бизнеса според техните изисквания.

Фирмата се отличава с изключителна прецизност при изпълнението на поетите ангажименти и винаги спрямо договорените срокове. С отговорност и отзивчивост отговаря на всички запитвания и изисквания на КЛИЕНТИТЕ.

Продуктите на ГЕОДЕЯ СОФТ са утвърдени като многофункционални, съвременни, универсални и високо - интегрирани системи, спомагащи за информационото обслужване и управлението на процесите в Българските фирми, предприятия, институции и организации.

Сайтовете и уеб приложенията разработени от фирма ГЕОДЕЯ СОФТ се отличават със свеж дизайн и интуитивен интерфейс.

Комбинацията от знания на специалистите на фирмата и техния дългогодишен професионален и творчески опит допринася за успешното прилагане на иновативни идеи, детайлно познаване и ползване на най-новите технологии на световно ниво. Благодарение на таланта и ентусиазма на професионалистите, които работят в компанията, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД се развива и утвърждава позициите си на българския софтуерен и все повече Интернет ориентиран пазар.

От специалистите на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД
ще Ви бъде предоставена пълна информация
за всички предлагани продукти
и техните възможности.
Според Вашите индивидуални изисквания,
ще получите компетентна консултация
и препоръки за бизнес процесите,
които желаете да управлявате.

 ЗА КОНТАКТИ

Акценти 2018

Основни приложения, към които през 2018 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки, публични покани и договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.