Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН Юридическа информация

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Юридическа информация

Авторски права

argaiv1303

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт са обект на авторско право.

Публикуваната информация е само за лично ползване. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на сайта като източник. Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния и вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от фирма ГЕОДЕЯ.

Лична информация

Фирма ГЕОДЕЯ гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, без предварително разрешение, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

За повече информация можете да се свържете с нас.

Авторски права върху програмните продукти и уеб сайтовете на фирма ГЕОДЕЯ

На основание на Закона за авторско право и сродните му права напомняме на всички настоящи и бъдещи клиенти:

I. На ползвателите на програмните продукти на фирма ГЕОДЕЯ Инженеринг и ГЕОДЕЯ СОФТ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

1. Използване, копиране и/или промяна под каквато и да било форма на базите данни и/или свързаните с тях програмни продукти или уеб сайтове, които са авторски разработки и са интелектуална собственост на фирма ГЕОДЕЯ Инженеринг и ГЕОДЕЯ СОФТ. Това включва както преименуване на файловете на базите данни, така и всякакви промени по структурата, таблиците, връзките и единични полета без знанието и изричното писмено съгласие на ГЕОДЕЯ Инженеринг и ГЕОДЕЯ СОФТ.

2. На ползвателите на програмните си продукти и уеб сайтове или на техни наследници, изработването и/или предоставянето на трети лица на функционалност близка или еднаква с тази в продуктите на разработчиците - ГЕОДЕЯ Инженеринг и ГЕОДЕЯ СОФТ с ползването на базите данни принадлежащи на самите продукти – под каквото и да е име и в каквато и да било форма.

3. Разработката на допълнителни и/или нови модули или самостоятелни приложения ползващи базите данни на програмните продукти без знанието и изричното писмено съгласие на съответната фирма.

4. Осигуряване на комуникация между програмните продукти с базите данни на фирма ГЕОДЕЯ и други програмни продукти или модули без знанието и изричното писмено съгласие на съответната фирма.

II. Фирмите ГЕОДЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ и ГЕОДЕЯ СОФТ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОЛЗВАНЕ базите данни на програмните продукти, само на фирми и предприятия, които са получили официално право за ползване от фирмата – разработчик на програмните продукти и техните бази данни. За всяко друго и/или следващо ползване под каквато и да било форма се изисква изрично писмено съгласие на фирма ГЕОДЕЯ Инженеринг и ГЕОДЕЯ СОФТ и се дължи изплащане на авторски хонорар.

 
УЕБ ПОРТФОЛИО

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

СОФТУЕР
Разгледай продукта