Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ПРАВНИ новини Правни новини

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Правни новини

Lex.bg - Последни новини
Lex.bg - българският правен портал

 • ЕК откри наказателна процедура срещу България заради текст от ГПК

  Европейската комисия (ЕК) е открила наказателна процедура срещу България заради член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), позволяващ длъжникът да бъде осъден по бърза процедура без възможност да се противопостави. Процедурата е и заради начина, по който се продава имуществото на длъжниците, който е в нарушение с правото на Европейския съюз.

  Това обясни адвокат Десислава Филипова, председател на фондация "Център за европейска интеграция на България и за защита правата на човека" и автор на жалбата срещу въпросната разпоредба, подадена до ЕК през февруари м.г.

  "Дори потребителят да не знае своите права като европейски гражданин, съдът е длъжен, когато издава изпълнителен лист, да провери дали има забранени, неравноправни клаузи в потребителските договори, независимо дали последният е възразил или не е. Изтъкнах, че изпълнителните дела в България са в нарушение на задължителната съдебна практика на Съда на ЕС, според която едно семейно жилище, независимо че е ипотекирано, може да бъде продадено едва след приключване на исковото съдебно дело и то само ако съдът е установил, че с потребителския договор не се нарушават правата на кредитополучателите и другите потребители", обяснява юристката пред БГНЕС.

  По думите й от Брюксел вече са обявили, че започват проверка по случая и ако тя установи, че законодателството ни наистина противоречи на европейското, ЕК ще пристъпи към наказателна процедура с цел отмяна на въпросния текст.

  "Сега от ЕК ми изпратиха писмо, че пристъпват към същински действия срещу България, което означава, че при извършената проверка са констатирани нарушения, и откриват процедура за извършено нарушение във фазата "официални контакти между Комисията и България". В тази фаза се разменят официални писма между евроинституцията и държавата – нарушител, като целта е доброволно държавата да преустанови нарушението, в случая да отмени чл. 417 от ГПК, и да реформира изпълнителното производство, без да се стига до налагането на глоби на България, които пак ще бъдат плащани от нашия джоб", добавя адвокат Филипова.

  Ако и след тази фаза страната ни не промени ГПК, следващият етап от наказателната процедура е завеждане на дело пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.

  "Чл. 417 ГПК член дава възможност на банките и на други лица (например на фирми за бързи кредити, доставчици на други услуги, в случаите в които са подвели потребителя да подпише нотариално заверен договор или запис на заповед) да се снабдяват с изпълнителни листа срещу потребителите без да се води истинско дело, в едно затворено и инквизиционно производство, в което пред съда участва само силната страна – банка или друг търговец или доставчик на услуга. И потребителят не може да се защити", обяснява още Филипова.

  Според нея въпросният текст от Гражданския процесуален кодекс е в директно противоречие на Директива 93/13/ЕИО. • Парламентът пита Венецианската комисия за разделянето на ВСС

  Председателят на парламента Цецака Цачева е изпратила молба до Венецианската комисия (Европейска комисия за демокрация чрез право при Съвета на Европа) да даде становище по предлаганите конституционни промени за разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщава специализираният сайт "Съдебни репортажи".

  Основната цел на писмото, цитирано от електронното издание, е да стане ясно дали предлаганата поправка в основния ни закон отговаря на стандартите на Съвета на Европа и конкретните препоръки към България за устройството на съдебната власт.

  Цачева информира Венецианската комисия, че целта на измененията е разделяне на ВСС на съдийска и прокурорска колегия, така че кадровите решения за съдиите да бъдат вземани от орган с участието преимуществено на съдии, респективно решенията за прокурори – от прокурори.

  Засилването на правомощията на Инспектората към ВСС цели да затегне контрола в системата и да направи проверките за интегритета на магистратите ефективни, а възможността Висшият адвокатски съвет да сезира Конституционния съд – да гарантира правата и свободите на гражданите, се казва още в писмото.

  Парламентарният председател посочва още, че промените, са израз на стремежа да бъдат въведени международните стандарти, гарантиращи независимостта на съда, и да отговорят на препоръките на Съвета на Европа.

  Очаква се Венецианската комисия да даде становище по конституционния проект през септември, сочи неофициална информация на "Съдебни репортажи". Междувременно Конституционният съд трябва да се произнесе допустимостта на питането на депутатите дали разделението на ВСС и съотношенеито между членовете от парламентарната и професионалната квота в съвета е промяна във формата на държавно управление.

  Според редица конституционалисти и юристи питането е недопустимо, тъй като визира законопроект, а не вече приет закон. Освен това произнасянето на КС по същество на практика би заместило основната функция – законодателната, на парламента.

  В множество становища на Венецианската комисия присъства препоръката, когато съставът на кадровия орган на съдебната власт е смесен, съдиите, избрани от техните колеги да съставляват болшинството от членовете на ВСС. Това би предотвратило всякакво манипулиране или неправомерен натиск, припомня електронното издание.

  Комисията препоръчва деполитизиране на органа, като сочи, че не трябва да се позволява никакво взаимодействие на парламентарните мнозинства и натиск от страна на изпълнителната власт, а ВСС трябва да не бъде подчинен по никакъв начин на никоя политическа партия, за да може да защитава ценностите и основните принципи на справедливостта. Друга препоръка е членовете на ВСС от парламентарната квота да се избират с квалифицирано мнозинство от парламента, за да се гарантира, че се касае за безспорни, надпартийни авторитети.

  В средата на юли Европейската комисия обвърза оценката за по-нататъшния напредък на България по механизма за сътрудничество с приемането на предлаганите законодателни промени, които да дадат началото на съдебната реформа. Въпреки това ГЕРБ, ДПС и АБВ дадоха подкрепата си за значително орязан проект за конституционни промени, ангажирайки приемането му и с предварително питане до КС. • БХК иска президентът да върне Закона за НСО

  Българският хелзинкски комитет (БХК) призова президента Росен Плевнелиев да наложи вето върху Закона за Националната служба за охрана (НСО), който на практика дава на държавните гардове безконтролни правомощия.

  Според правозащитната организация законът може да доведе до нарушения на Европейската конвенция за правата на човека и осъдителни решения на Европейския съд за правата на човека. Подобно опасение бе изказано и от депутати юристи още при обсъждането на документа, но бяха пренебрегнати от ГЕРБ.

  Според правния директор на БХК адв. Маргарита Илиева законът "урежда абсолютната необходимост при използването на сила и оръжие, но по недостатъчен и противоречив начин". Освен това той не задължава охранителите да пазят живота и здравето на хората, защото регламентираното условие "по възможност” изпразва от съдържание това им задължение.

  Според БХК липсата на определени разпоредби в закона дава възможност охранителите да използват и сила без тя да е абсолютно необходима.

  По-рано тази седмица депутатите най-накрая приеха закона за НСО, която от години работи само по вътрешен правилник. Така службата стана по закон "специализирана военизирана служба", но в същото време ще има и полицейски правомощия и право да задържа нарушители. Гардовете на службата ще се ползват и с на практика безконтролно поведение по пътищата, като ще могат да повреждат колите, които им пречат. Освен това НСО ще може да охранява на практика, когото прецени.

  Неправомерно използване на сила

  БХК посочва, че законът дава възможност охранителите да използват и сила, която не е абсолютно необходима по вид и интензивност. Освен това не са длъжни да се съобразяват с конкретната обстановка, характера на нарушението на обществения ред и личността на правонарушителя.

  Така гардовете могат да упражнят сила и помощни средства "без оглед ситуацията, без оглед на това какъв е човекът, срещу когото я упражняват (възрастен човек; непълнолетно момиче/ момче; родител с малко дете; с ниско телесно тегло; в слаба физическа форма; и пр.) и без оглед на това, което е извършил, извършва или се подозира, че ще извърши този човек (ще си свали горната дреха в знак на протест/ ще хвърли домат/ ще извика критична дума срещу охранявания, т.е. няма да застраши нечии здраве или живот)".

  "Това не е правомерно", посочва адв. Маргарита Илиева.

  Освен това според закона държавните гардове могат да използват животозастрашаваща сила за задържане на лице, което не е извършило никакво насилие, нито пък заплашва да извърши такова и не застрашава ничии живот или здраве.

  Произвол с използването на оръжие

  Според правозащитната организация има проблем и с разпоредбите, които регламентират използването на оръжие. Това може да става, само при абсолютна необходимост "при пресичане на терористични или други общоопасни деяния с възможни тежки последици”.

  Не е ясно обаче понятието "пресичане”, което може да се тълкува твърде широко и да послужи за произвол.

  "Не е определено и лицето, срещу което би могло да се употреби оръжие в тази хипотеза – какво трябва да е направило или да прави това лице, за да може срещу него да се употреби оръжие. Така написана разпоредбата, тя позволява оръжие – по дефиниция, животозастрашаваща сила – да се употреби срещу лице, което не застрашава ничии живот или здраве", отбелязва адв. Маргарита Илиева.

  Освен това тя предупреждава, че съгласно закона охранителите могат да продължат да употребяват оръжие и когато целта им е постигната и това би довело до осъдителна свръхупотреба на сила и загуба на човешки живот или здраве.

  НСО остана под шапката на президентството, но досега държавният глава не е коментирал по същество приетия закон за службата. ОТ БХК го призовават да го върне на парламента, за да бъдат изчистени недостатъците му. • ДПС се обяви против антикорупционното бюро и парламентът отсвири закона

  На извънреден председателски съвет в петък, последния ден от настоящата парламентарна сесия, всички партии без Реформаторския блок решиха дружно да отсвирят гласуването на проекта на Закон за борба с корупцията по върховете на властта. След забавяне заради липса на кворум, процедурни хватки и явно нежелание на мнозинството от представените в парламента партии, гласуването на ключовия законопроект бе отложено за след парламентарната ваканция.

  В пленарната зала в 9 часа сутринта нямаше кворум, което направи невъзможно откриването на дебатите по проекта, очакван от европейските партньори на България. Междувременно ДПС се обяви открито против приемането на новото законодателство, което се приема като основна част от съдебната реформа.

   По предложение на депутата от Реформаторския блок Настимир Ананиев бе прието удължаване на дебатите по закона до 14.00 часа. Гласуването на предложението на Ананиев показа, че в залата са 122 депутати, което означаваше, че кворум към 11.30 часа в залата вече има.

  От БСП обаче оспориха вота с аргумент, че така се нарушава правилникът на Народното събрание. В петък след 11.00 часа се провежда парламентарен контрол. Тогава Цецка Цачева свика извънреден председателски съвет, на който всички партии без Реформаторския блок, включително ГЕРБ, са се обявили за отлагане на гласуването на законопроекта.

   Реакцията на реформаторския блок

  Това накара Парламентарната група на Реформаторския блок да се събере на спешно заседание заради шиканирането на ключовия закон. След това стана ясно, че Реформаторите искат спешно свикване на Съвета за развитие към Министерския съвет, в който освен министрите влизат и представители на парламентарните групи на ГЕРБ, РБ, Патриотичния фронт и АБВ.

  Искането на РБ е Съветът за развитие да начертае "пътна карта" и времевите срокове, в които ще бъдат направени следващите стъпки в реформите. Това се отнася както за борбата с корупцията и проваления днес закон, така и за здравната (по-конкретно става дума за Закона за лечебните заведения, който така и не стигна до второ четене преди парламентарната ваканция) и съдебната реформа (освен конституционната реформа става дума и за промените в Закона за съдебната власт).

  Цветанов: Не е саботиране

  Не трябва да разглеждаме прекратяването на дебата по антикорупционния законопроект като саботиране, заяви в кулоарите на парламента председателят на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Той подчерта, че политически ПГ на ГЕРБ стои зад този законопроект.

  "В детайлите има неща, които са доста притеснителни. Точно в тази насока ще се надяваме между първо и второ четене, когато бъде приет, да бъдат изчистени всички притеснения, които има във всички парламентарно представени групи, НПО и граждани”, уточни Цветанов и допълни, че в чисто политически план законът е един от основните приоритети и не трябва разглеждането и прекратяването на дебата по него, да се приема за саботиране.

  По думите му на председателския съвет е било заявено от всички групи, че искането на Нестимир Ананиев от Реформаторския блок, е недопустимо според правилника на 43-ия парламент.

  "Самият факт е, че сме започнали в процедурата на парламентарен контрол раздаване на писмени въпроси, стигнахме до извода, че ако продължим с обсъждане, ще влезем в хипотеза на нарушаването му. Смятам, че като парламентарни групи, приели тези правила и този правилник, трябва да се съобразяваме с него”, каза Цветанов.

  Несъстоялият се дебат

  В разгара на процедурните игри лидерът на ДПС Лютви Местан се обяви против приемането на новия закон. Основният аргумент на партията е, че няма как новото антикорупционно звено да бъде независимо, след като съставът му се предлага от Министерския съвет. ДПС е една от основните спирачки за приемането на съдебната реформа.

  "Днес страната ни се управлява от добрите, от един добър, най-добър, единствено възможен Министерски съвет, в който има добри, най-добри, единствено възможни министри и за това, те могат да избират независими органи, само че в политиката освен днес има и утре. Може би ще дойде време, когато ще дойдат не дотам добри министри, каквито има сега“, коментира иронично Местан.

  Той обясни, че антикорупционното звено, което се избира от Министерсия съвет и контролира пак от него, му прилича на песента, в която вълкът пее: "Когато бях овчарче и овците пасях“. Местан допълни, че основният проблем на борбата с корупцията е, че сегашните институции не спазват законите и няма ефективен контрол. Според него няма нужда да се създават нови институции.

  Методи Андреев (ГЕРБ) го репликира, че би потърсил у Местан държавническо начало, но няма как да намери такова начало, защото ДПС е превърнала политиката в корпоративна дейност.

  По-рано през деня вицпремиерът Меглена Кунева, която е основен двигател зад създаването на новото законодателство, обяви, че противниците на антикорупционното звено са и против съдебната реформата.

  "Няма съдебна реформа без добро антикорупционно законодателство... Днешното гласуване се наблюдава и в България, и от европейските ни партньори", припомни Кунева пред БНТ.

  Вицепремиерът прогнозира, че ако няма напредък по закона и днес има пречки на първото гласуване, България я очаква лош мониторингов доклад след посещението на Европейската комисия през септември. Тя изрази надеждите си, че поне партиите, които подкрепят правителството, ще подкрепят закона. Кунева напомни, че не е имало особени разногласия при обсъждането на проекта в парламентарните комисии.

  "Вероятно хората, които са против съдебната реформа, ще са против и антикорупционния закон", каза тя.

  Антикорупционният закон ни е необходим, не защото го искат от Брюксел и не защото ни е необходим политически актив. Този закон ни е необходим, защото корупцията е тежък проблем, който тормози българското общество, заяви по-късно в пленарната зала Кунева.

  Тя подчерта, че е наясно, че борбата с корупцията не се изчерпва с един закон. Според нея законът не е съвършен, но е достатъчно добър. "Нямаме време за отлагане в търсене на съвършените решения. Имаме нужда от правилни решения и законопроектът, който предлагаме е едно от тях", каза вицепремиерът.

  Какво представлява антикорупционното бюро?

  По план Бюрото за борба с корупцията по високите етажи на властта трябва да започне работа от началото на 2016 година. Общо 10 000 политици, високопоставени държавни служители и магистрати ще попаднат под ударите на новото специално законодателство. Бюрото ще може да използва като повод за започване на проверките анонимни сигнали и медийни публикации.

  При установено разминаване между приходите и притежаването имущество от над 10 000 лева срещу високопоставените хора ще започва официално разследване. Ако има доказателства за извършено престъпление, случаят ще се предава и на прокуратурата.

  Бюрото трябва да обединява част от функциите на Сметната палата, Комисията за разкриване на конфликта на интереси и БОРКОР. В закона изрично е посочено задължението за деклариране на имуществото и доходите и на лицата, с което политикът е във фактическо съпружеско съжителство.

  Проектозаконът дава дефиниция и на понятието "корупционно поведение". Това е "поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси".

  Законът въвежда и строги ограничения за лицата, заемащи висши публична длъжности. Те няма да имат право в продължение на една година от освобождаването си да сключват трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества, както и да участват в обществени поръчки.

  Ако разпоредбите бъдат нарушени, санкции ще има за служителя, който ги е нарушил, но и за търговското дружество, което го е наело.

  Кръгът от лицата, които ще бъдат обект на проверка също се разширява. Сред новите категории, които ще са обект на проверки, са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на болници, ръководителите на управляващите органи и междинните звена по програми, финансирани със средства от ЕС, служителите в централната и териториалната администрация, на които са делегирани функции по вземане на решения във връзка с процедурите по възлагане на обществени поръчки.

  Националното бюро ще се ръководи от директор, който се подпомага от заместник-директор. Те ще се назначават и освобождават от президента по предложение на Министерския съвет.

  Директор и заместник-директор на Националното бюро могат да бъдат български граждани, с най-малко 10 години професионален опит, поне пет от които на ръководна длъжност. Те задължително ще преминават през проверка за почтеност, а парламентарната комисия за борба с корупцията ще има правомощия да проверява ръководството на бюрото.

  Ръководството на Националното бюро ще трябва да отчита дейността си на всеки три месеца в интернет, както и да представя годишен доклад в Народното събрание. Директорът и неговият заместник ще имат право да искат от съда дори разкриване на банковата тайна за проверявано лице. Инспекторите, които ще извършват оперативната дейност по проверките на висшите чиновници, също ще преминават през тест за почтеност. Дейността на бюрото ще се проверява всяка година от независим външен одитор. • Огнян Донев отива на съд за данъчни престъпления

  Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бизнесмените Огнян Донев и Борис Борисов за данъчни престъпления, съобщиха от държавното обвинение.

  Огнян Донев е обвинен в това, че на 2 април 2007 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Елфарма“ АД, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери  62 779 725 лв. В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ - София, затаил истина – не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 418 531 500 лв. Това увеличение е формирано в следствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар и между свързани лица.

  На 17 април 2006 г. Донев извършил продажба на 11 070 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 103 504 500 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 92 434 500 лв. и данък печалба в размер на 13 865 175 лв.

  Донев продал още 10 400 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телекомплект" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция, или с обща борсова цена на сделката в размер на 97 240 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 86 840 000 лв. и данък печалба в размер на 13 026 000 лв.

  Бизнесменът продал още 10 720 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „София“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.35 лева на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 100 232 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 89 512 000 лв. и данък печалба в размер на 13 426 800 лв.

  На 20 април 2006 г. Донев извършил продажба на 5 500 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Софстрой" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.17 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 50 435 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 44 935 000 лв. и данък печалба в размер на 6 740 250 лв.

  На 28 април същата година извършил продажба на 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на «ТЕЛЕКОМПЛЕКТ» АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9.30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.

  Донев продал 4 000 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "София" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по реда по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,30 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 200 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 33 200 000 лв. и данък печалба в размер на 4 980 000 лв.

  На 16 май 2006 г. извършил продажба на 4 600 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на "Телсо" АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 9,25 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 43 010 000 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 38 410 000 лв. и данък печалба в размер на 5 761 500 лв.

  Борис Борисов е предаден на съд за това, че на 30 март 2009 г., в качеството си на изпълнителен директор на „Телсо“АД избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 7 483 105, 19 лева.

  В годишната данъчна декларация по ЗКПО, подадена в Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“- София, затаил истина –не декларирал увеличение на годишния финансов резултат в общ размер от 74 831 051, 94 лв. Това увеличение е формирано вследствие на извършени сделки с акции извън регулирания български борсов пазар, както следва.

  На 5 август 2008 г. година извършил продажба на 13 200 000 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,504 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 59 452 800 лв. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 46 252 800 лв. и данък печалба в размер на 4 625 280 лв.

  На 26 август 2008 г. година извршил продажба на 8 913 990 броя поименни безналични акции от капитала на Софарма АД на „Финансово консултантска компания“ АД на цена от по 1 лев за акция, като е следвало финансовият резултат да бъде увеличен по пазарни цени към датата на сделката, а именно по 4,206 лв. на брой акция или с обща борсова цена на сделката в размер на 37 492 241, 94 лева. Облагаемият финансов резултат с ефект върху печалбата за конкретната сделка е в размер на 28 578 251,94 лв. и данък печалба в размер на 2 857 825, 19 лв. • Поддръжник на съдебната реформа е докладчик по делото за конституционните промени

  Съдия Румен Ненков бе определен за докладчик по образуваното в четвъртък от Конституционния съд (КС) ключово дело за конституционната реформа, засягаща съдебната власт. Той бе най-гласовитият критик на взетото в края на 2013 година решение на КС, с което Делян Пеевски бе оставен в парламента, въпреки положената преди това клетва като шеф на ДАНС.

  Съдия Румен Ненков е един от явните поддръжници на по-радикални реформи в съдебната власт. В средата на май той коментира, че в сегашния си вид съдебната система е изключително удобна за изпълнителната власт и поиска това де се промени. Той настоява и за повече публичност на съдебния процес, за да се премахне противоречивата съдебна практика.

  Фактът, че поддръжник на реформа е докладчик по делото, по никакъв начин не предопределя решението на КС. Ненков бе докладчик и по казуса за несъвместимостта на Делян Пеевски, но това не попречи на колегите му да го бламират.

  След вземането на решението той обяви, че Конституционният съд е зависим при взимането на решения. “Достойният съд не се сгъва и не подпира глава пред силните на деня“, каза през декември 2013 година Румен Ненков.

  Румен Ненков е дългогодишен наказателен съдия, бивш зам.-председател на Върховния касационен съд и баща на депутата от ГЕРБ Александър Ненков. Той не е сред конституционните съдии, чиито мандат ще изтече тази есен. При ротацията КС ще напуснат назначените от тогавашния президент Георги Първанов Димитър Токушев и Пламен Киров, избраният от върховните съдии Благовест Пунев и от парламента по времето на тройната коалиция Красен Стойчев.

  Сега Конституционният съд ще трябва да решава дали разделянето на Висшия съдебен съвет (ВСС) на съдийска и прокурорска колегия ще е промяна на формата на държавно управление. Заедно с това се пита дали всяка от двете колегии може сама да решава кадровите въпроси на своята гилдия, а общите решения за магистратурата да се вземат от общия Пленум на ВСС.

  Другият въпрос е дали в някоя от колегиите може да има равен брой представители на магистратската и парламентарната квота без това да е предпоставка за политически натиск. Според проекта за промени в конституцията в съдийската колегия трябва да има общо 13 членове, от които петима да се избират от Народното събрание. В прокурорската броят на членовете ще е 12, но представителите на парламента ще са шестима.

  Под питането са поставени 144 подписа на депутати от ГЕРБ, ДПС, Реформаторския блок, АБВ и БДЦ. Народното събрание очаква отговор от съда до средата или най-късно до края на септември. Към конкретните въпроси има и приложение, изработено от конституционалиста проф. Пенчо Пенев. В него са описани основните тези "за" и "против" приемането на реформата от обикновено Народно събрание.

  През 2003 година Конституционният съд блокира реформата в съдебната власт, обявявайки че всяка промяна на формата на държавно управление може да се извършва само от Велико Народно събрание. Тогава управляващите тестваха дали е възможно изваждането на прокуратурата от съдебната власт.

  Сега Народното събрание предприема същата стъпка, но 12 години по-късно – пита КС за все още неприети текстове.

  Христо Иванов и Реформаторския блок определят разделянето на ВСС като "сърцевината" на съдебната реформа и най-голямата битка по време на преговорите около постигнатия компромисен проект бе именно за тях. ДПС, от чиято подкрепа зависеше дали въобще ще стартира някаква реформа, се противопоставяше на тези промени, но се съгласи да отстъпи, при положение, че КС ще има последната дума.

  Настоящият състав на КС е същият, който преди година и половина обслужи ДПС по казуса с оставането на Делян Пеевски в НС след избора му за шеф на ДАНС. Тогава мнозинството от конституционните съдии защити политическия интерес на ДПС с мотиви на ръба на абсурда, поради което има основания да се допусне, че и сега е възможно да изпълнят политическа поръчка.

  Дори и Конституционният съд да обяви, че разделянето на ВСС ще е промяна на формата на държавно управление и обикновен парламент не може да приеме реформата, Народното събрание все пак може да не се съобрази с това тълкуване. По-интересното е, че законът не задължава самият КС да се съобразява със собствените си тълкувания и при следващо подобно питане би могъл да даде друг отговор. • По предварителна договорка Мая Манолова бе избрана за омбудсман

  Депутатът от БСП Мая Манолова бе избрана очаквано от парламента за омбудсман в четвъртък. За нея гласуваха 129 народни представители, а 82-ма подкрепиха другия кандидат за поста – сегашния омбудсман Константин Пенчев. Гласуваха общо 223-ма депутати, като 12 бюлетини са били невалидни.

  Заради тайната на вота, който се провеждаше с хартиени бюлетини не е ясно как са гласували отделните парламентарни групи или депутати, нито кои точно парламентаристи са се въздържали от гласуване. Предварително обаче се очакваше Манолова да получи подкрепата на част от депутатите от ГЕРБ, както и на групите на Патриотичния фронт, БСП, ДПС и "Атака" и АБВ.

  За амбициите на социалистката да заеме поста на Константин Пенчев се заговори още в началото на юли. Както Mediapool още тогава съобщи освен с подкрепата на собствената си партия, тя се ползваше с неофициалното "да" от страна на премиера и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. Въпреки това в публичното пространство част от партията на Борисов застана срещу номинацията на Манолова. Най-изявени говорители в тази посока бяха Цветан Цветанов и Менда Стоянова. Шефът на правната комисията в НС Данаил Кирилов (ГЕРБ) пък заяви, че ще подкрепи Манолова.

  "Благодаря на всички, които ме подкрепиха, за увереността, че ще бъда ефективен, истински и достоен защитник на българските граждани. Благодаря и на тези, които не ме подкрепиха, защото ще имам предизвикателството да докажа наистина, че мога да бъда добрият омбудсман. Парламентът ще ми липсва, ще ми липсва парламентарната трибуна, ще ми липсва страстта на парламентарната битка, но ми предстои друга, не по-малко важна битка за правата на българските граждани. Ще ми липсвате и вие. Може би и аз ще липсвам на някои от вас. Ние не се разделяме за постоянно, тъй като омбудсманът има работа и в парламента, винаги когато се обсъждат важни законопроекти, отнасящи се до правата на българските граждани, така че аз съм убедена, че ще работим добре заедно", обърна се Манолова към депутатите след обявяването на избора й.

  Омбудсманът да отиде при хората

  Тя каза още, че основната й идея за промяна на институцията е "омбудсманът да отиде при хората", като акцентът ще бъде върху хората с най-тежки проблеми - социално изключени, деца в риск, хора с увреждания.

  Манолова каза, че най-вероятно първата й среща ще бъде с Константин Пенчев.

  Тя не съобщи кога точно ще напусне БСП, тъй като омбудсманът не може да членува в партия, но уточни, че при всички положения това ще стане преди официално да встъпи в длъжност. Мандатът на Пенчев изтича на 20 октомври.

  По думите й най-големият страх на всички е, че това управление ще се сдобие с нов активен критик, но според Манолова всяко добро и умно управление има нужда от активен и критичен омбудсман, който да поставя от една страна администрацията, а от друга да защитава гражданите.

  Нямало да се снишава пред проблемите и да бяга от непопулярни теми

  "Безспорно ще работя с всички институции - с правителството, с парламентарното мнозинство, за да могат гражданите да бъдат активно защитени. Ще бъда активна, критична, но в интерес на гражданите. Управляващите ще се убедят, че това е добрият вариант, а не омбудсман, който се снишава пред проблемите и бяга от теми, които не са публично популярни", каза още тя.

  "Социалното страдание на българите днес е крещящо, хората имат нужда от институция, която да ги подкрепя, към която да се обръщат. Институционалната роля в защитата на гражданите ще бъде много по-ефективна, отколкото партийно-политическата роля. Правила съм го 10 години като парламентарист и се убедих, че ако искам да бъда наистина полезна на българските граждани, които са в трудна ситуация, трябва да го правя извън партийната дреха, от позицията на институция. Ще се постарая да изпълня със съдържание всички законови правомощия, така че гражданите да имат поне една институция към, която да могат да се обърнат по всяко време на денонощието”, коментира Манолова.

  Процедурата по избора

  Депутатите имаха един час да упражнят вота си. Гласуването бе с бяла бюлетина, на която са написани имената на двамата кандидати. В празно квадратче пред името на кандидата всеки народен представител трябваше да отбележи със знак Х предпочитания от него.

  Преди това двамата кандидати бяха представени в парламентарната зала. Корман Исмаилов, зам.-председател на ПГ на Реформаторския блок, представи номинацията на Константин Пенчев като отбеляза, че той е успешен омбудсман, опитен юрист, достигнал върховете на съдебната система със своите професионални и човешки качества, запазил своето име, доказал своята балансираност и всеотдайност в работата.

  Исмаилов подчерта, че всички доклади на настоящия обществен защитник са били приети с пълна подкрепа и одобрение за това, което върши тази институция. По думите на депутата по време на мандата на Пенчев институцията на омбудсмана е станала познаваема и близка до българските граждани.

  Председателят на ПГ на "БСП лява България" Михаил Миков представи кандидатурата на Мая Манолова, като отбеляза, че тя е била народен представител и в управляващо мнозинство, и в опозиция, и е видяла и едната, и другата страна на управлението. По думите му Манолова е изключително активна в защита правата на гражданите. Той припомни, че по нейна инициатива е била създадена парламентарна комисия за работа с гражданското общество. Мая Манолова има едно изключително качество - независимост, отбеляза Миков. По думите му, ако бъде избрана, Манолова достойно ще оправдае изборът на Народното събрание.

  Разисквания по двете номинации нямаше.

  "Няма как да забравим действията, които г-жа Мая Манолова е извършвала в предишния парламент. Аферата "Костинброд" е нейно дело и за мен ще бъде учудващо, ако ГЕРБ или част от тях са го забравили", коментира по-рано председателят на бюджетната комисия в парламента и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова.

  Тя категорично се обяви против Мая Манолова, но призна, че червеният депутат е имала много активна кампания, която ѝ е въздействала.

  Неофициално от ДПС коментираха преди вота, че по-голямата част от парламентаристите им ще гласуват за Манолова. Очакваше се и Патриотичният фронт да подкрепи Манолова с мотива, даден в началото от Реформаторския блок – че е добре омбудсманът да бъде номиниран от опозиционна партия.

  Самите представители на РБ пък подкрепиха Пенчев в тайното гласуване, но по неофициална информация бяха обещали на колежката си да не ѝ пречат и да не водят кампания срещу нея.

  Предисторията

  Решението Манолова да бъде издигната за омбудсман е нейно и било поставено като цел отдавна, но идеята е посрещната радушно и от лидера на партията Михаил Миков, който иска да се освободи от вътрешната си съпротива в левицата. Освен това Манолова е председател на контролната комисия в БСП. Органът е от съществена важност за овладяване на партийния апарат. За да заеме поста, за който бе избрана депутатката трябва да напусне БСП, което "отпушва" партията.

  И докато за Михаил Миков е ясно защо застава зад номинацията на Манолова, по-трудно обяснима е подкрепата на Борисов или поне на част от депутатите от ГЕРБ.

  Депутатката е силно партийно изявена, което трябваше да бъде минус при избора ѝ. Освен това наред със смелостта ѝ да разговаря с протестиращите срещу кабинета "Орешарски", което никой от колегите ѝ не стори, тя обяви недоволните граждани за платени и лансира тезата, че правителството не е направило кой знае какъв гаф с избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС.

  Манолова бе и основният двигател на аферата "Костинброд”, който почти провали извънредните парламентарни избори през 2013 година. От ГЕРБ пък твърдяха, че раздухването на скандала в деня за размисъл е било сценарий, отнел им значителен брой гласове.

  "Омбудсрам"

  Междувременно минути след като изборът на Мая Манолова днес бе факт, в социалните мрежи започна организацията на протест срещу него.

  Събитието под наслов "Не искам Манолова за омбудсман на статуквото и историческия компромис" е насрочено за 19:30 ч. тази вечер пред Народното събрание. За първите минути след обявяването му във "Фейсбук" участие заявиха над 230 души.

  "За пореден път се осъществи подмяната на волята на милиони избиратели, очакващи промяна на статуквото. Депутати от управляващото мнозинство, вие за пореден път ни предадохте", пишат организаторите в създаденото в мрежата събитие.

  Според тях с гласуването парламентът е извършил посегателство срещу смисъла на съществуването си и няма честно и нормално обяснение как е избрал за обществен защитник ярко оцветена партийна фигура, каквато е депутатът от БСП.

  Писателят Георги Господинов пък обобщи избора с кратък коментар във Фейсбук. Според него събитията се описват само с една дума: "омбудсрам". • Протестна мрежа поиска разпускане на парламента и предсрочни избори

  Протестна мрежа поиска разпускане на парламента и предсрочни избори във възможно най-кратък срок заради серия решения на депутатите от последните дни.

  Организацията се обявява срещу седем конкретни действия на парламента:

  1. Подмяната на съдебната реформа и превръщането й в обект на задкулисни договорки.

  2. Излъчването на спорни кандидатури за омбудсман, без да се направи поне опит за допитване до гражданите, чийто защитник трябва да е, и избирането на тотално компрометирала се партийна функционерка за такъв в нарушение на закона.

  3. Смехотворният доклад за КТБ, в който прокуратурата не се споменава.

  4. Подмяната на волята на народа и ограничаването на пряката демокрация при обсъждането и гласуването на референдума.

  5. Приемането на т.нар. пенсионна реформа с гласовете на ДПС.

  6. Преназначаването на провалилия се управленски екип на БНБ, предхождано от назначаването на провалил се зам.-министър за неин гуверньор.

  7. Позорната поправка в Закона за НСО, която разширява прекомерно кръга на охраняваните за сметка на данъкоплатеца лица.

  От Протестна мрежа посочват, че "този далеч неизчерпателен списък, както и многобройните предходни решения или липса на такива по важни за страната въпроси, доказват все по-убедително, че и това събрание не е "Народно" и не защитава интересите на народа, а тези на окупиралата всички властови позиции Мафия".

  "Нека никой не забравя, че българските народни представители, институции и управляващи трябва да са заедно с народа си в борбата срещу мафията, а не да й слугуват под благовидни претексти!", заявяват от Протестна мрежа.

  На този фон във Фейсбук вече тече организацията на протест срещу избора на Мая Манолова за омбудсман. Акцията е планирана за четвъртък от 19:00 ч. пред Народното събрание.

  "За пореден път се осъществи подмяната на волята на милиони избиратели, очакващи промяна на статуквото. Депутати от управляващото мнозинство, вие за пореден път ни предадохте", пишат организаторите в създаденото в мрежата събитие.

  Според тях с гласуването парламентът е извършил посегателство срещу смисъла на съществуването си и няма честно и нормално обяснение как е избрал за обществен защитник ярко оцветена партийна фигура, каквато е депутатът от БСП.

  Събитието ще се проведе под надслов "Не искам Манолова за омбудсман на статуквото и историческия компромис". • Съдийка, свързвана с ГЕРБ, оглави Бургаския апелативен съд

  Висшият съдебен съвет (ВСС) избра бившата заместник-министърка на правосъдието Деница Вълкова за председател на Бургаския апелативен съд (БАС). Тя беше единственият кандидат за позицията и получи солидната подкрепа на 17 членове на Висшия съдебен съвет, но символно против нея се обяви председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Против Вълкова гласуваха петима членове на ВСС, а двама се въздържаха.

  Срещу Деница Вълкова имаше много възражения още преди да стане заместник-министър на правосъдието в първото правителство на ГЕРБ. Нейна осъдителна присъда срещу бургаската журналистка Катя Касабова доведе до осъдителна присъда срещу България в Страсбург. Въпреки това ГЕРБ се опитаха дори да я лансират за главен съдебен инспектор, но така и не се стигна до официалното издигане на кандидатурата й заради лошата репутация.

  Лозан Панов не подмина случая с осъдената журналистка. Той припомни, че съдът в Страсбург е признал, че Деница Вълкова е осъдила твърде тежко журналистиката. Панов посочи, че журналистката, писала за корупция в инспектората по образованието в Бургас, е трябвало да плати 70 минимални работни заплати, а това е прекомерно.

  "След като съдът в Страсбург се съгласява, че Касабова трябва да бъде осъдена, за българския съдия не остава нищо освен да приложи закона. Постановили сме по 700 лв. за всяка клевета, това е среден размер", отговори Деница Вълкова.

  Отговорите на Вълкова не удовлетвориха председателя на ВКС. Той обяви, че няма да подкрепя Вълкова и заради липсата на опит.

  “Административен опит като председател на Районен съд Приморско малко над една година не е достатъчен. Концепцията ѝ няма цялостна визия за апелативния район. А третият ми аргумент е осъдителното решение на ЕСПЧ, което не мога да пренебрегна. Това беше много драстично осъждане на журналист. Наказанията не трябва да възпират пресата да обсъжда въпроси от обществен интерес. За разлика от други решения, когато отговорността може да се подели между властите, в случая е изцяло на съдебната власт", каза Панов.

  Деница Вълкова обаче беше подкрепена силно от бившия депутат от ГЕРБ и настоящ член на ВСС Юлиана Колева.

  "Усетих част от въпросите като опит за недобро отношение на част от колегите към дейността на съдия Вълкова като заместник-министър на правосъдието. Сравнително рядко имаме кандидатури, които отговарят на всички критерии, заложени в закона и в неписаните правила за административни ръководител на такова ниво. Колегата притежава прецизни правни познания, изразени в нейните съдебни актове“, каза Колева.

  В подкрепа на Вълкова се изказа и Юлия Ковачева. Тя посочи, че има лични впечатления от нея като заместник-министър и от взаимоотношенията ѝ с ВСС за работата по електронното правосъдие.

  "Съдия Вълкова е организиран човек с креативна визия за развитието на съдебната власт. Тя притежава необходимите делови качества, за да е председател на Бургаския апелативен съд. За един съдия е много тежко негово решение да е предмет на осъдителна процедура в Страсбург. Надявам се, че всеки, който би попаднал в такова положение, да има куража да отстоява позицията си, като същевременно вземе поука от това решение на съда в Страсбург и последиците от него. Няма как заради едно решение кариерата на съдията да бъде белязана завинаги. Всеки има право на грешка, но и на поправка", каза Ковачева.

  Преди дискусията съдия Вълкова каза, че се чувства неловко да е единственият кандидат за шеф на съда. Тя обеща да не сменя сегашните заместник-председателите там, защото са хора с изключителен опит и авторитет в съда. • Русия блокира създаването на трибунал за сваления самолет в Украйна

  Русия наложи вето на проекторезолюция на Съвета за сигурност на ООН, която щеше да създаде специален трибунал за наказателно преследване на виновниците за катастрофата на самолета на "Малейжа еърлайнс", свален през юли 2014 г. в Източна Украйна, предаде Франс прес.

  Искат международен трибунал за сваления в Украйна самолет

  Единайсет страни гласуваха "за", Китай, Венецуела и Ангола се въздържаха. Петте страни, които водят разследването на катастрофата (Малайзия, Холандия, Австралия, Украйна и Белгия), искат да бъде създаден такъв трибунал, а самата проекторезолюция бе внесена от Малайзия.

  Година след катастрофата с МН-17 в Украйна: въпроси без отговор

  Непосредствено преди вота представителите на 15-те страни запазиха минута мълчание в памет на 298-те жертви на катастрофата на малайзийския Боинг.
  Постоянният представител на Русия в ООН Виталий Чуркин заяви след гласуването, че текстът е бил "лишен от каквато и да е правна или прецедентна основа", предаде ТАСС.

  По думите му, за авторите на проекторезолюцията "политико-пропагандните цели се оказаха по-важни, отколкото практическите".

  "Обяснихме това нееднократно на всички колеги и ги призовахме да поразмишляваме над алтернативи", каза дипломатът и допълни, че "Русия е готова да продължи да съдейства за провеждането на пълно, независимо и обективно разследване на обстоятелствата за катастрофата на малайзийския самолет", но въз основа на резолюция 2166 на Съвета за сигурност от 2014 г.

  Разсекретиха стотици документи за авиокатастрофата в Източна Украйна

  Малайзийският министър на транспорта Лиоу Тионг Лай каза, че е много разочарован, защото Съветът за сигурност е изпратил опасно послание, че няма да има наказание за терористи, които искат да нападат граждански самолети.

  Американската посланичка в ООН Саманта Пауър каза, че е скандализирана да види как Русия "се опитва да попречи 298-те жертви на борда на този самолет да получат справедливост".

  "Резултатите (от гласуването в Съвета за сигурност на ООН) сами говорят за себе си. Но Украйна няма да спре дотук. Виновните обезателно трябва да бъдат наказани", написа на страницата си във "Фейсбук" украинският президент Петро Порошенко.

  Пътническият самолет "Боинг-777" на "Малейжа еърлайнс", изпълняващ полет МН17 от Амстердам до Куала Лумпур, се разби на 17 юни 2014 г. в Донецка област в източната част на Украйна. Загинаха всички 283 пътници и 15-членен екипаж. Основна версия за катастрофата е, че самолетът е бил ударен от ракета "земя-въздух" или "въздух-въздух". Властите в Украйна и представителите на самопровъзгласената Донецка народна република си разменят обвинения за случилото се.УЕБ ПОРТФОЛИО

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

СОФТУЕР
Разгледай продукта
Pirin_Bezbog.jpg
Share |