Добре дошли! Вие разглеждате ГЕОДЕЯ СОФТУЕР И УЕБ ДИЗАЙН ПРОФИЛ

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ

УЕБ ДИЗАЙН

Начало на статията
ГЕОДЕЯ Софтуер и Уеб дизайн
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ
ТЕХНОЛОГИИ И ОПИТ
ПАРТНЬОРИ И КЛИЕНТИ
ПРОДУКТИТЕ НА ФИРМА ГЕОДЕЯ
В УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ

argaiv1513

ГЕОДЕЯ СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН

РАЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ...

БИЗНЕС СОФТУЕР ...

ИНТЕГРИРАНИ ERP СИСТЕМИ ...

БАЗИ ДАННИ ...

УЕБ ДИЗАЙН ...

Да постигнем заедно

перфектните решения!

ИНФОРМАЦИЯ за фирмата

Фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД е изцяло българска фирма създадена с първоначално търговско наименование ГЕОДЕЯ Инженеринг.

През 2007 година ГЕОДЕЯ Инженеринг трансформира основната си дейност в дружество с ограничена отговорност и наименование ГЕОДЕЯ СОФТ ООД.

Основен ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ на фирмата

 • Бизнес консултации в областта на Информационните технологии
 • Проектиране и разработка на специализирани програмни продукти

и уеб базирани приложения

 • Доставка на софтуер, поддръжка и абонаментни услуги
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове

БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ и насоченост на дейността

Като партньор на Microsoft фирма ГЕОДЕЯ се стреми да предоставя най - добрите практики и решения базирани на най – новите Microsoft технологии.

ГЕОДЕЯ - СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН отправя цялостния си потенциал към задоволяване променливите и специфични изисквания на потребителите. При работа на клиентите със специализираните софтуерни приложения на фирмата е осигурена квалифицирана помощ и системна поддръжка за всички продукти.

Разпространението на всички продукти на фирмата е като логично следствие на съвкупността от уникални технологии, постоянен диалог с потребителите и вложения труд на високо квалифицираните специалисти на фирма ГЕОДЕЯ.

Отговорни и верни на клиентите си, служителите на фирма ГЕОДЕЯ винаги работят за тяхното улеснение и за все по - пълна взаимна удовлетвореност от съвместните бизнес отношения.

Нарастващите потребности от по - ефективно и всеобхватно информационно осигуряване в практиката на различните стопански субекти спомагат за ускоряване на етапите на разработване и внедряване на програмните продукти на фирма ГЕОДЕЯ и до тяхното изключително бързо развитие и усъвършенстване.

 

ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ предоставяни от фирмата

ГЕОДЕЯ е софтуерна компания занимаваща се с проучване, проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на софтуер, бази данни и интегрирани решения за различни сфери на бизнеса и управлението:

 • ERP ориентирани системи и решения
 • Управление и анализ на инвестициионна дейност
 • Обслужване на обществени поръчки
 • Търговия с недвижими имоти
 • Търговска дейност и финанси
 • Управление на човешки ресурси
 • Техническа хардуерна и софтуерна поддръжка
 • Разработка и поддръжка на интернет сайтове
 • Оптимизация за търсачки на готови и нови сайтове
 • Изготвяне на статични и динамични презентации

 

Към днешна дата ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ на фирмата са:

 • Усъвършенствуване и разпространение на един от най – мащабните собствени проекти - Информационна система за обслужване на обществените поръчки - за нуждите на възложителите на обществени поръчки и на основание на всички приложими закони в РБългария и Европейския съюз;
 • Интегрирането на система за управление на бизнеса GEODEYA ERP, която включва последователно и със строги бизнес правила повечето досега разработени от фирмата програмни продукти и модули;
 • Изграждане на универсален уеб портал за недвижими имоти;
 • Разработка и поддръжка на форумна система за СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН;

Фирма ГЕОДЕЯ - СОФТУЕР и УЕБ ДИЗАЙН предлага на пазара програмни продукти изцяло собствена разработка, които обединяват съвместни усилия на клиенти и партньорски фирми от цялата страна. 
ВходСОФТУЕР
Разгледай продукта