Вход за потребители на програмните продукти

За да може да изтеглите нова версия на някой от програмните продукти, трябва да сте регистриран потребител на съответния продукт. Ако все още не сте, моля регистрирайте се и съобщете на системния администратор на софтуера и/или фирмата - доставчик. В зависимост от Вашите права, ще може да теглите актуализациите, за които сте оторизиран/и.

Публично достъпни документи и файлове

 

Най-теглени файлове

МУЛТИ МАРКЕТ СУПТО Ръководство (Ръководство за работа с МУЛТИ МАРКЕТ СУПТО)
Правилник за прилагане на ЗОП (ЗОП Публично съдържание)
Закон за обществените поръчки (ЗОП Публично съдържание)
 

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.