УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ в съответствие с Регламента на Европейския парламент ~ GDPR ~ General Data Protection RegulationИнформация за правата на лицата относно защита на личните данни на физически лица, търговски партньори, кандидати за работа и др.

Уважаеми клиенти и ползватели на програмните продукти и услугите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД,

Като доставчик на софтуерни и уеб приложения в България, ние ГЕОДЕЯ СОФТ ООД държим изключително много на точното изпълнение на изискванията на Регламента и се придържаме към най-високите стандарти в областта на защитата на личните данни.

Oт 25.05.2018 год. e в сила новият Регламент на Европейския парламент относно защитата на личните данни на физическите лица - GDPR. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и съхранение. Повече информация за Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на съвета от 27 април 2016 година може да видите ТУК.

Уверяваме Ви, че поверителността и сигурността на Вашите лични данни винаги са били от първостепенно значение за нас. Затова и в качеството си на администратор на лични данни, ние в ГЕОДЕЯ СОФТ ООД осигуряваме съответствие с изискванията на Регламента, като събираме лични данни на лица единствено и само дотолкова, доколкото са необходими за продуктите и услугите, които предоставяме, като обработваме и съхраняваме тези данни изключително отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: "ГЕОДЕЯ СОФТ" ООД, www.geodeya.com
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 123753951
 3. Седалище, управление и упражняване на дейността: гр. Стара Загора
 4. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 5. Телефони: 042 604701, 0886 431502
 6. Лице по защита на личните данни: Деяна Антонова

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

„ГЕОДЕЯ СОФТ“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с ползваните от Вас програмни продукти и уеб сайтове, и предоставянето на уеб услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
  • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
  • Изпълнение на задълженията на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД по договор с Вас като физическо лице;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор;
  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна. 
 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с ползваните от Вас програмни продукти и уеб сайтове, и предоставянето на уеб услуги, както и за сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:
  • Създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
  • Индивидуализация на страна по договор;
  • Обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • Регистрация на участник в събитие, организирано от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД;
  • Счетоводни и статистически цели;
  • Защита на информационната сигурност;
  • Изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.;
  • Подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас. 
 1. При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме лични данни за имената на законния представител на юридическото лице - страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.
  • Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни;
  • При сключване на договор с партньор - физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер и данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 
 1. Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в ГЕОДЕЯ СОФТ ООД, включително за следните цели:
  • Индивидуализиране на кандидата;
  • Осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
  • Извършване на подбор на кандидати.

Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват. 

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничение на целите на обработване;
  • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни. 
 1. При обработването и съхранението на личните данни, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
  • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ГЕОДЕЯ СОФТ ООД?

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД извършва операции с личните данни за следните цели:
  • Регистрация на потребител в уебсайта с цел създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и за да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел;
  • Регистрация на потребител в уебсайта с цел изпълнение на договор за предоставяне актуализации на програмните продукти и на уеб услуги. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, лицето отговарящо за защита на личните данни, счита че операциите „Сключване на договор за предоставяне право за ползване на програмен продукт“, „Сключване на договор за абонаментна поддръжка на програмен продукт“, „Сключване на договор за изработка на уеб сайт“ са допустими за извършване и предоставят достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR;
  • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор - целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
  • Сключване и изпълнение на търговска сделка с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори. За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице, както и за физическото лице-партньор по договор. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, лицето отговарящо за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция;
  • Изпращане на информационни съобщения - целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри и/или изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на продукта или услугата;
  • Изпращане на информационен бюлетин (newsletter) - целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
  • Ако сте кандидат за работа - за сключване и изпълнение на трудов или граждански договор. За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография. Заключение от оценката на въздействие:Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, лицето отговарящо за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция. 
 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД обработва следните категории лични даннии информация за следните цели и на следните основания:
  • Основни данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
   • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание - за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
   • Основание за обработка на личните Ви данни:С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на програмен продукт или услуга, между ГЕОДЕЯ СОФТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (6) GDPR.
  • Допълнителни данни, предоставяни от Вас -Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
   • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
   • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ГЕОДЕЯ СОФТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (6) GDPR. 
  • Други данни, които ГЕОДЕЯ СОФТ ООД обработва- При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД събира данни за използвания IP адрес.
   • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
   • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (6) GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора - чл. 6, ал. 1, е. (6) GDPR.
  • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице- Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
   • Цел, за която се събират данните:Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
   • Основание за обработка на личните Ви данни:С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между ГЕОДЕЯ СОФТ ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни - чл. 6, ал. 1, б. (6) GDPR. 
 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  • Разкриват расов или етнически произход;
  • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Личните данни се събират от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД съхранява Вашите лични данни от регистрацията Ви в сайта за срок не по-дълъг от съществуването на профила. След изтичането на този срок, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 2. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД или друго.
 3. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 4. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикувана на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.
 5. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица - страни по договор или физическите лица - партньори по договор с дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.
 6. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД или друго.

Предаване на вашите лични данни за обработване

 1. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на трети лица, обработващи лични данни, за изпълнението на целите за обработване и при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 2. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

 1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
  • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма в нашия сайт, след като влезете във Вашия профил, чрез искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1 *. 
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
  • С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
  • Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.
  • По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4. 
 1. Право на достъп
  • Вие имате право да изискате и получите от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
  • Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
  • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ГЕОДЕЯ СОФТ ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 
 1. Право на коригиране или попълване
  • Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до ГЕОДЕЯ СОФТ ООД;
  • Вие имате право да поискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД да коригира неточните лични данни, свързани с Вас и/или да попълни непълните лични данни, свързани с Вас. 
 1. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
  • Вие имате правото да поискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ние имаме задължението да ги изтрием без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
   • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
   • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
   • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
   • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
   • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо ГЕОДЕЯ СОФТ ООД;
   • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
   • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
   • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  • За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане в свободен текст, изпратено до ГЕОДЕЯ СОФТ ООД или да попълните формата в Приложение № 2 *, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ГЕОДЕЯ СОФТ ООД, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД.
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
  • В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.
  • Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
 1. Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД имат преимущество пред Вашите интереси. 
 1. Право на преносимост
  • Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
  • Вие можете да поискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
  • Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с ГЕОДЕЯ СОФТ ООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате да поискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
  • Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3 *. 
 1. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 1. Ако ГЕОДЕЯ СОФТ ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи:
  • Ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
  • ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
   • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
   • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
   • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които при законова необходимост може да се предоставят личните Ви данни

 1. В своята дейност ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не извършва предаване на вашите лични данни към трети държави и не ги предоставя на трети страни.
 2. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключен договор, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да предоставя Ваши данни на трети лица обработващи лични данни, единствено и само, ако се уверим, че спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. 

Други разпоредби

 1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
  1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  4. Телефон: 02 915 3 518
  5. Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  6. Уеб сайт: cpdp.bg
 1. Можете да упражните правата си относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата Политика за поверителност. Можете да отправите исканията си и във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните.
 2. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за предаване на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 3. Когато, чрез използването на нашите продукти и услуги ни възлагате да обработваме лични данни на трети лица за целите на Вашия бизнес или организация, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД действа в качеството на обработващ лични данни. В този случай, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на конкретен продукт или услуга обработвате, независимо дали тези данни включват или не лични данни. 

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД действа в качеството на обработващ лични данни и в ситуациите, когато под каквато и да е форма ни предоставяте достъп до продуктите, услугите или базите им данни с цел осигуряване на помощ, поддръжка и/или контролирано изпълнение на някакви извънредни, специализирани обработки. В тези случаи Дружеството действа единствено с Ваше съгласие, изразено с предоставянето на достъпа или изрично (в писмена форма), и единствено и само за целите, които Вие сте определили. В такива ситуации Дружеството действа като ползвател от Ваше име на продукта или услугата и съответно като обработващ лични данни само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

Специална ситуация са разпечатването на документи и справки, както и експортът в различни файлови формати от продуктите и услугите. В тези случаи ГЕОДЕЯ СОФТ ООД няма роля в процеса на взимане на решение, дали потребителят обработва лични данни, за какви цели го прави и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД в този случай се ограничава до съобразяване с изрични изисквания, изразени в писмен вид на ползвателя на продукта и/или услугата, съгласно договора и общите условия за ползване и до предоставянето на информация за продукта и/или услугата и функционалностите, които предоставят чрез своя интерфейс.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД си запазва правото да извършва обработки на лични данни, които Вие обработвате, с цел спазване на изискванията на законодателството, както е в случая с промените за осигуряване на съответствие с GDPR и е ангажирана да предоставя актуализации на продуктите и услугите на всички клиенти, в рамките на активна абонаментна поддръжка.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не носи отговорност за работата и обработката на лични данни с текущи стари версии на продуктите и услугите с дата на компилация (за програмни продукти) и дата на последна актуализация на уеб сайта преди влизането в сила на GDPR Регламента - 25.05.2018 г. Такива версии могат да имат фирми и организации без осигурена гаранционна или абонаментна поддръжка. Ако попадате в тази група, можете да направите запитване за оферта, за да получите актуализация, съобразена с конкретната версия на продукта или услугата, които използвате.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy) 

Сайтът www.geodeya.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквитки, но може и да ги откажете или изтриете.

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки Ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да Ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности. 

По-подробна информация за бисквитките на нашия сайт може да намерите в Политика за използване на бисквитки (Cookies Policy) *. 

Какви мерки за сигурност сме предприели по отношение сигурността на личните данни, които обработвате с помощта на нашите продукти и/или услуги?

Сигурността на информацията, включително личните данни, са основен приоритет в съвременния бизнес. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Положихме и ще продължим да полагаме необходимите усилия, за да отговорим възможно най-пълно на новия Регламент за защита на личните данни.

Преди влизането в сила на Регламента информирахме всички Вас - нашите клиенти, за необходимостта от предприемане на мерки за съответствие с изискванията на GDPR.

Следваща стъпка, при реализацията на промените, които произтичат от изискванията на Регламента бе обсъждането на всички поставени изисквания и споделени мнения. Съобразихме се с тях, като изхождахме от позицията за спазване на всички принципи, заложени в Регламента.

Подготвихме и предоставяме на всички клиенти, които имат осигурена абонаментна поддръжка, актуализация на съответния продукт, която криптира информацията от всички полета в базите данни, в които към текущия момент се съхраняват лични данни и едновременно предоставя на потребителите необходимата функционалност, за да продължат да я обработват, без това да променя начина им на работа от една страна и от друга, осигурявайки нужната защита на обработваните лични данни.

Предоставяме и указания на клиентите, как да процедират с архивите на базите данни, както минали, така и бъдещи, за да бъдат защитени личните данни, които се съдържат в тях.

Приемаме защитата на личните данни като процес, в който непрекъснато следим промените в законодателството, отразяваме ги в програмните продукти и услугите ни, и ги предоставяме своевременно на всички ползватели, за да бъдат на Ваше разположение в максимално кратки срокове.

Гарантираме, че тази Политика за поверителност ще бъде винаги актуална и видима на сайта www.geodeya.com. Вие винаги ще имате възможност да се запознаете с нейното съдържание и в нашия офис.

* Ако сте регистриран потребител и вече сте приели Условията за ползване, може да видите и Приложенията към Политиката на поверителност.

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.