Декларация за конфиденциалност по смисъла на Регламент за защита на личните данни (GDPR)

Тази декларация за поверителност се отнася за уеб сайта geodeya.com, програмните продукти и уеб сайтовете разработени от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД и засяга събирането на данни на физически лица и тяхното използване.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД декларира, че в качеството си на доставчик на софтуерни и уеб приложения в България, следим за точното изпълнение на изискванията на Регламента и спазваме най-високите стандарти в областта на защита на лични данни.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД се задължава да пази неприкосновеността на личните Ви данни и да усъвършенства технологиите, които Ви дават най-ефективен и безопасен онлайн достъп.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД обработва лични данни по смисъла на GDPR единствено и само за целите на предоставените на ползвателите програмни продукти, уеб приложения и услуги.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД действа в качеството на обработващ лични данни, когато използвайки нашите продукти и услуги, Вие обработвате лични данни на Ваши служители, клиенти и техни служители или други физически лица за целите на Вашия бизнес или организация. В този случай ние нямаме контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на конкретен продукт обработвате, независимо дали тези данни включват или не лични данни.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД си запазва правото да извършва обработки с цел защита на личните данни за осигуряване на съответствие с изискванията на законодателството и се ангажира да предоставя актуализации на продуктите и услугите на всички клиенти, в сроковете на гаранционна и абонаментна поддръжка.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не носи отговорност за работата и обработката на лични данни с текущи стари версии на продуктите и услугите с дата на компилация (за програмни продукти) и дата на последна актуализация на уеб сайта преди началото на прилагането на GDPR Регламента - 25.05.2018 г. Такива версии могат да имат фирми и организации без осигурена гаранционна или абонаментна поддръжка. Ако попадате в тази група, можете да направите запитване за оферта, за да получите актуализация, съобразена с конкретната версия на продукта или услугата, които използвате.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви информира, че може да събира автоматично: Информация, която може да Ви идентифицира лично, като Вашия e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес, или телефонен номер; Анонимна демографска информация, която не е единствена за Вас, като пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания; Информация за Вашия компютърен хардуер и софтуер - Вашия IP адрес, типа на браузъра, който ползвате, имената на домейна, времената на достъп и адресите на уеб сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от ГЕОДЕЯ СОФТ ООД за да се осигури качеството на услугите и да се генерират общи статистики относно използването на уеб сайта geodeya.com.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД Ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на уеб сайтовете, към които се свързвате, минавайки през сайта geodeya.com, за да разберете как те събират, използват и споделят Ваша информация. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не носи отговорност за декларациите за поверителност или друго съдържание на уеб сайтовете извън geodeya.com.

Използване на Вашата лична информация

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД събира и използва Вашата лична информация единствено и само за работата на уеб сайта geodeya.com и за да доставя продуктите и услугите, които сте заявили и ползвате. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД също така може да използва информация, която Ви идентифицира лично, за да Ви информира за други продукти или услуги, достъпни от geodeya.com. ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може също така да се свърже с Вас чрез проучвания за изследване на Вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да съхранява запис на страниците, които посещавате в рамките на сайта, за да установим кои услуги и предложениия са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание в рамките на сайта.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не предоставя по никакъв начин информация за Вас и Ваши клиенти на трети страни. 

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания.

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да разкрие Ваша лична информация единствено и само, ако това се изисква от закон или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към ГЕОДЕЯ СОФТ ООД или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на сайта или обществеността.

Защита на личната ви информация 

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД съхранява и защитава личната информация, която предоставяте и която може да Ви идентифицира лично в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. 

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Уеб сайтът www.geodeya.com използва "бисквитки" (cookies). "Бисквитката" е малък текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на уеб страницата на сайта. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към Вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето Ви. Целта на "бисквитката" е да каже на уеб сървъра, че Вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на сайта или се регистрирате в сайта, "бисквитката" ще помогне на сайта geodeya.com да извика Ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на Вашата лична информация и когато се върнете към сайта, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че Вие можете лесно да използвате възможностите на geodeya.com, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките" във всеки един момент. Повечето уеб браузъри автоматично приемат "бисквитки", но ако предпочитате, Вие можете да настроите Вашия браузър да ги отхвърля. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на ГЕОДЕЯ СОФТ, които посещавате.

Промени в тази декларация 

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД може да актуализира понякога тази Декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите, клиентите и посетителите на сайта. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация, за да бъдете информирани как ГЕОДЕЯ СОФТ ООД защитава Вашата информация.

Информация за контакти 

ГЕОДЕЯ СОФТ ООД приветства Вашите коментари относно тази Декларация за конфиденциалност. Ако мислите, че ГЕОДЕЯ СОФТ ООД не спазва тази Декларация или по някакъв начин нарушава Ваши права, молим да се свържете с нас. Ние гарантираме, че ще положим усилия в най-кратък срок да установим и отстраним проблема.

Всички политики и условия съгласно GDPR

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.