Условия за предоставяне и права за ползване на програмни продукти, уеб приложения и сайтове, собственост на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД

Авторски права

Съдържанието и дизайнът на този уебсайт, са обект на авторско право. Изключителните авторски права върху програмните продукти и уеб сайтовете на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД принадлежат на Дружеството.

Публикуваната информация в сайта е само за лично ползване. При цитиране на текст, илюстрация или елементи от дизайна на уебсайта, е задължително упоменаването на сайта като източник. Моля да ни информирате за всяко подобно упоменаване в други уебсайтове.

Копиране, публикуване, разпространение, предаване, препредаване, излъчване или архивиране на информация от уебсайта в оригиналния и вид за извършване на търговска или обществена дейност може да се извършва само след дадено писмено съгласие от фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД.

Лична информация

Фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД гарантира, че няма да разкрива никаква лична потребителска информация, получена чрез този сайт, освен в случай на задължителна законова процедура или за да защити правата си.

За повече информация можете да се свържете с нас.

На основание на Закона за авторско право и сродните му права, Ви информираме:

I. На ползвателите на програмните продукти на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:

1. Използване, копиране и/или промяна под каквато и да било форма на базите данни и/или свързаните с тях програмни продукти или уеб сайтове, които са авторски разработки и са интелектуална собственост на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ. Това включва както преименуване на файловете на базите данни, така и всякакви промени по структурата, таблиците, връзките и единични полета без знанието и изричното писмено съгласие на ГЕОДЕЯ СОФТ.

2. Разработка или възлагане на разработка на функционалност, близка или еднаква с тази в продуктите на ГЕОДЕЯ СОФТ или на допълнителни и нови модули, или на самостоятелни приложения ползващи базите данни на съответните програмни продукти, без знанието и изричното писмено съгласие на ГЕОДЕЯ СОФТ.

3. Осигуряване на комуникация между програмните продукти с базите данни на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ и други програмни продукти или модули без знанието и изричното писмено съгласие на ГЕОДЕЯ СОФТ.

II. Фирма ГЕОДЕЯ СОФТ ООД ПРЕДОСТАВЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ базите данни на програмните продукти, само на фирми и предприятия, които са получили официално право за ползване от фирмата - разработчик. За всяко друго и/или следващо ползване под каквато и да било форма се изисква изрично писмено съгласие на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ и се дължи изплащане на авторски хонорар.

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.