Индекс на статията

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ И ПРОДУКТИ И СОФТУЕР СОБСТВЕНА РАЗРАБОТКА

  Наименование Описание
1.
SALARY MANAGER
Мениджър ЗАПЛАТИ
Информационна система за формиране и оценка на заплащането на труда на работниците във фирми от шивашкия бизнес
2.
Real Estate Management System
УНИ КОМФОРТ
Информационна система за управление на недвижими имоти – обслужване на всички дейности съпътстващи търговията с недвижими имоти и тяхното управление
3.
Personnel Management System
ИСУП ГЕОДЕЯ
Информационна система за управление на персонала (част от ЕИСУЧР *)
4. TVGAME Универсално приложение за теглене на жребий и раздаване на промоционални награди за клиенти на кабелни телевизии, магазини, търговски вериги и др.
5.
GEODEYA ERP SYSTEM
МУЛТИ МАРКЕТ
Търговска система за управление на бизнес процесите – Офериране, Поръчки, Продажби, Доставки, Експорт и импорт, Отчети, Ревизии и Управленски анализи на дейността и продажбите
6.
GD PRINT
GD VIEW
Системи за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows приложения
7. GD Reports Система за генериране на справочна информация в потребителски Windows приложения
8.
GD NetPrint
ГД НетПринт
Универсален генератор на справки - за визуализация и печат документи и справочна информация – версия за Windows .Net приложения
9.

Public Procurement Management System

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществените поръчки и водене на собствен регистър от задължените възложители по ЗОП в РБългария.
10. MMARKET INET WEB приложение за online връзка с REYHER – Германия
11.

Business Travel

БИЗНЕС ТРАВЕЛ

Програмен продукт за издаване и следене на КОМАНДИРОВЪЧНИ и ПЪТНИ ЛИСТИ и справки към тях
12.

Invoice Master

ФАМАСТЕР

Система за ФАКТУРИРАНЕ, Кредитни и дебитни известия, Входящи платежни документи и СПРАВКИ, ОФЕРТИ и ПОРЪЧКИ
13.

Web Public Procurement Buyer Profile

B PROFILE

Уеб приложение за автоматично публикуване на обществени поръчки и договори според изискванията на ЗОП в Профила на купувача, с директна връзка към продукта е-РЕПУБЛИК ПРО
14.

Web Real Estate Manager

Web COMFORT

Уеб приложение за автоматично публикуване на недвижими имоти в сайт на агенция на имоти, с директна връзка към продукта УНИ КОМФОРТ

 

Участие в съвместни проекти и системи

  Наименование Описание
1. Банкова счетоводна система ALPHA Информационна система за банково счетоводство
2. Комуникационен модул Комуникациoнен софтуер за  мониторинг на специализирани промишлени контролери по сериен интерфейс и/или Ethernet
3. * ЕИСУЧР Единна информационна система за управление на човешки ресурси - ТРЗ и Личен състав
* Прекратена поддръжка
 

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.