Индекс на статията

Технологии и опит

Oт самото начало на своето развитие ГЕОДЕЯ СОФТ ООД инвестира в най-новите технологии и софтуер за разработка. Предпочитани и основно ползвани са Microsoft продуктите - както за развойна дейност, така и бази данни и сървъри. Всички продукти, които ползва фирмата за изграждане на програмните си продукти са лицензирани и гарантират сигурността на всички настоящи и бъдещи клиенти;

Ползвани продукти и езици за програмиране - Развойна среда: Paradox – DOS, AutoCAD, Visual Basic 5.0, Visual Basic 6.0, Visual Studio .Net 2003, HTML, PHP, Java, Ajax, Visual Studio 2008;

Бази данни: MS SQL Server, MS Access, Paradox, Apache Server, MySQL;

Продукти за справочна информация - Crystal Reports, собствена уеб базирана HELP система за помощ и поддръжка при работа с програмните продукти;

Фирмата е сертифициран Майкрософт партньор от 2003 година и притежава всички лицензи включени в пълния комплект софтуер за проектиране и развойна дейност - MSDN Enterprise edition, Visual Studio, MS Office 2000-2013.

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.