Индекс на статията

Партньори и клиенти на фирма ГЕОДЕЯ:

  • Търговски фирми заедно с представителствата им в цялата страна - централни офиси и складови бази
  • Шивашки цехове и фирми
  • Счетоводни къщи
  • Агенции за недвижими имоти на територията на цялата страна
  • Фирми и предприятия в енергетиката
  • Задължени по ЗОП възложители по обществени поръчки - предприятия и организации в цялата страна.

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.