Индекс на статията

Продуктите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ се отличават с:

Универсалност

Във всички продукти са предвидени голям брой помощни функции, осигуряващи комфорт и нагледност в работата с документите, операциите и справките.

Гъвкавост

Могат да бъдат настроени спрямо индивидуалните изисквания на клиентите.

Актуалност

Всички изменения в законодателството на България и Европейския съюз се отразяват своевременно в продуктите и в най - кратки срокове те са на разположение на клиентите.

Удобство и леснота на усвояване

Ползването на продуктите на ГЕОДЕЯ СОФТ изисква професионално познаване на законите приложими в съответната сфера на софтуера и минимални познания по отношение на компютрите като цяло. Обучението за работа с програмите е леко и интуитивно, благодарение на това, че тe използват максимално възможностите на операционната система WINDOWS и следват приетите в нея стандарти.

Ергономичен и лесен за използване потребителски интерфейс

Продуктите на фирма ГЕОДЕЯ СОФТ са потребителски приятелски настроени (user friendly) и се предлагат за ползване както на клиенти разполагащи със собствени сървъри и бази данни, така и заедно с безплатни версии на базите данни според индивидуалните клиентски решения.

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.