Индекс на статията

На всички свои КЛИЕНТИ, фирма ГЕОДЕЯ СОФТ предлага оптимални решения за ефективно управление на бизнеса според техните изисквания.

Фирмата се отличава с изключителна прецизност при изпълнението на поетите ангажименти и винаги спрямо договорените срокове. С отговорност и отзивчивост отговаря на всички запитвания и изисквания на КЛИЕНТИТЕ.

Продуктите на ГЕОДЕЯ СОФТ са утвърдени като многофункционални, съвременни, универсални и високо - интегрирани системи, спомагащи за информационото обслужване и управлението на процесите в Българските фирми, предприятия, институции и организации.

Сайтовете и уеб приложенията разработени от фирма ГЕОДЕЯ СОФТ се отличават със свеж дизайн и интуитивен интерфейс.

Комбинацията от знания на специалистите на фирмата и техния дългогодишен професионален и творчески опит допринася за успешното прилагане на иновативни идеи, детайлно познаване и ползване на най-новите технологии на световно ниво. Благодарение на таланта и ентусиазма на професионалистите, които работят в компанията, ГЕОДЕЯ СОФТ ООД се развива и утвърждава позициите си на българския софтуерен и все повече Интернет ориентиран пазар.

От специалистите на ГЕОДЕЯ СОФТ ООД
ще Ви бъде предоставена пълна информация
за всички предлагани продукти
и техните възможности.
Според Вашите индивидуални изисквания,
ще получите компетентна консултация
и препоръки за бизнес процесите,
които желаете да управлявате.

 

Акценти 2019

Основни приложения, към които през 2019 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.