Управление на бизнеса

/МУЛТИ МАРКЕТ Версия НЕ-СУПТО/

Търговска система за управление
на бизнеса във вашия офис, склад, обект;
За магазини и търговски вериги.  

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ на програмния продукт

МУЛТИ МАРКЕТ предоставя две възможности за управление на бизнеса и дейностите на вашата фирма: Самостоятелно (за един офис, магазин, склад) и централизирано (при наличие на повече от един обекта - централен обект/склад и отдалечени обекти в едно или повече от едно населени места).

 • ДОСТАВКИ

  Първоначално заприхождаване на стока

  Описание на входящи документи, ФАКТУРИ за доставки

  Кредитни и дебитни известия

  Вътрешно-общностни сделки по ДДС

  Определяне на доставни цени на първоначално заприходена стока

  Изпращане на стока в друг склад / обект

  Получаване на стока от друг склад / обект

  Изготвяне на ПОРЪЧКИ за ДОСТАВКА към доставчици

  Регистър на доставчици

 • ОФЕРТИ

  Изготвяне на ОФЕРТA, ОФЕРТA - Договор

  Автоматично изготвяне на ОФЕРТИ на база предварително зададени параметри или спецификации

 • ПОРЪЧКИ

  Създаване на ПОРЪЧКА, ПОРЪЧКА - ДОГОВОР

  Автоматично генериране на ПОРЪЧКИ от ОФЕРТИ

 • ПРОДАЖБИ, ФАКТУРИРАНЕ

  СТОКОВИ РАЗПИСКИ, Товарителници

  Гъвкави възможности за автоматично генериране и издаване на всички видове ФАКТУРИ и платежни документи на основа на готови ОФЕРТИ и/или ПОРЪЧКИ

  Възможност за добавяне на издадени на ръка - "ръчни" ФАКТУРИ

  Кредитни и дебитни известия

  Работа с баркод-четец при продажба с или без фактура

  ОБЕДИНЯВАНЕ на стокови разписки, касови продажби, поръчки

  Резервиране на стокови наличности

  Регистър на клиенти

 • ОТЧЕТИ И СПРАВКИ

  Отчети за продажби по клиенти, по артикули

  Движение по артикули

  Складови наличности по листови и доставни цени 

  Задължения на клиенти по стокови разписки

  Върнати количества по стокови разписки и др. 

 • БОГАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАСТРОЙКИ НА СИСТЕМАТА

  Създаване на потребители и групи потребители; Определяне на права за работа със системата

  Възможност за работа с неограничен брой обекти на фирмата

  Бързо превключване за работа с различни обекти (складове/магазини)

  Лесно архивиране и бързо възстановяване от архив

  Регистър на служители на фирмата

 • ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА МУЛТИ МАРКЕТ

  Дефиниране на артикули, артикулни групи, групово попълване (промяна) на параметри, етикети

  Единен регистър на всички документи, обработвани по електронен път

  Автоматизирано генериране на свързани документи

  Интелигентно генериране („копиране“) на нови документи от вече създадени такива

  Следене на състояние на плащане на входящи и изходящи платежни документи

  Обекти на клиенти и следене на разходи по обекти на клиенти

  Гъвкава работа със спецификации - генериране на ДОКУМЕНТ - СПЕЦИФИКАЦИЯ от вече създаден документ, импорт/експорт от/към документ спецификация, импорт от Excel

  Експорт на данни - от централна база към обект и от обект към централния обект

  Импорт на данни - от централната база в обекта и от обекта в централния обект

  ПЪРВОНАЧАЛНО ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ (артикули, цени, клиенти и др.) от файлове с различни формати

  КОНВЕРТИРАНЕ и ИМПОРТ на данни от други системи

  Описание на склад, РЕВИЗИИ, Анализи

  Уникални възможности за анализи на цялостната дейност на фирмата

  Автомобили и съоръжения на фирмата, командировъчни, пътни листи

  Използване на програмен продукт БИЗНЕС ТРАВЕЛ като модул на системата МУЛТИ МАРКЕТ

 Повече информация за всички програмни продукти и услугите ни, може да намерите като се свържете с нас ТУК.

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.