Недвижими имоти

Информационна система за
управление на недвижими имоти

ХАРАКТЕРИСТИКИ на програмния продукт

 • УНИ КОМФОРТ е съвременна, универсална система, подходяща за обслужване на цялостната дейност на агенциите за недвижими имоти.
 • УНИ КОМФОРТ поддържа ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИЯ ПАЗАР НА ИМОТИ: покупко - продажби, наеми и други за всякаква недвижима собственост.
 • УНИ КОМФОРТ улеснява анализа на информацията, спомага прогнозирането и планирането на сделките с недвижими имоти и води до тяхната успешна реализация.
 • УНИ КОМФОРТ може да бъде настроена спрямо индивидуалните изисквания и конкретните особености за обслужване дейността в агенциите за недвижими имоти.
 • В програмата е предвиден голям брой помощни функции, осигуряващи комфорт и нагледност в работата с документите, операциите и справките.
 • УНИ КОМФОРТ не изисква специални компютърни умения. Обучението за работа е леко и интуитивно, благодарение на това, че са използвани максимално възможностите на операционната система WINDOWS и са следвани приетите в нея стандарти.
 • Основните и най - често ползвани възможности на менюто са изведени и като бутони с изображение в основните екрани на програмата.
 • Съществува бързо и лесно търсене по много зададени от потребителите критерии.
 • Програмата УНИ КОМФОРТ генерира множество отчетни документи и справки. Всички документи и справки, които прогрaмата генерира могат да се разпечатват, като предварително могат да се настройват за печат по желание на клиента.
 • Осигурена е гъвкава схема за ползване и абонаментна поддръжка на програмния продукт според изискванията и индивидуалните потребности на всяка фирма, занимаваща се с търговия на недвижими имоти.

ОСНОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ

  • ПРОДАЖБИ

   Продажба на имоти по населени места с възможност за търсене по вид на имота, цена, район, вид строителство, състояние на имота и още много други филтри, които могат да бъдат зададени при търсенето 

   Описание на имота, подробни характеристики, снимки, цена, контакти за връзка със собствениците

  • ПОД НАЕМ

   Имоти под наем по населени места с възможност за търсене по вид на имота, цена, район, вид строителство, обзавеждане и др.

   Описание на имота, подробни характеристики, снимки, цена с или без обзавеждане, срок за който се отдава имота, контакти за връзка със собствениците

  • ТЪРСЕНЕ НА ИМОТИ - ЗАЯВКИ

   Търсене по много различни критерии, натрупване на показателите за търсене, въвеждане на нови заявки, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци

   Автоматично намиране на СЪОТВЕТСТВИЕ между търсенето на даден клиент и всички възможни имоти, които отговарят на посочените от него критерии

  • ПРЕДЛАГАНЕ НА ИМОТИ - ОФЕРТИ

   Търсене по много различни критерии, натрупване на показателите за търсене, въвеждане на нови оферти, редактиране, изтриване, селектиране по избрани признаци

   Автоматично намиране на СЪОТВЕТСТВИЕ между дадена оферта или група оферти и всички възможни клиенти, които са посочили подобни критерии

  • СЪВПАДЕНИЯ МЕЖДУ ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ

   Откриването на пълно и частично СЪОТВЕТСТВИЕ между търсене и предлагане е една уникална възможност на програмния продукт УНИ КОМФОРТ. Сътветствието може да бъде двупосочно:

   Избирате един имот или група имоти и само с кликване на един бутон, за вас се показват всички възможни клиенти, които биха се заинтересували от него.

   Обратно - избирате някой потенциален клиент и само с едно кликване на мишката, виждате всички подходящи имоти, които може да му предложите към днешна дата.

  • ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УНИ КОМФОРТ

   Режими на работа на системата (показване на задачите за деня, показване на вид оферти, показване на последните оферти, показване на офертите на брокера или на всички брокери)

   Регистър на клиентите (собственици, заявители, лица за връзка, агенции и др.)

   Регистър на адресите на офертите с препратки в Google Maps

   Може да направите експресна СПРАВКА по име или телефонен номер и да установите дали това е клиент на агенцията, конкурент и др., какво търси или предлага и какви са данните за това лице

   Може да съхранявате ИНФОРМАЦИЯ за това на кои имоти е воден определен клиент и обратно кои клиенти са водени на даден имот

   Ще може да съхранявате ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ АГЕНЦИЯТА СДЕЛКИ, комисионните, които са получени и разходите, които са направени. Тази информация е персонализирана възможност само за собственика на агенцията или изрично оторизирано от него лице

   Допълнителен модул към софтуерния продукт е възможността за трансфер на предварително въведени и подбрани данни към сайт на агенцията, специализиран сайт за недвижими имоти, към отделечен сървър или отдалечен офис на агенцията и/или др. (За включването на модула е необходимо предварително да бъдат уточнени параметрите и изискванията на Вашата фирма.) 

 Повече информация за всички програмни продукти и услугите ни, може да намерите като се свържете с нас ТУК.

Акценти 2021

Основни приложения, към които през 2021 г. приоритетно са насочени нашите ресурси - програмни продукти и уеб сайтове с богата и адаптивна функционалност, създадени да задоволят и най-специалните изисквания на потребителите. Повече информация може да намерите в съответните раздели в сайта.

е-РЕПУБЛИК ПРО

Информационна система за управление на обществени поръчки и договори - прозрачност и ефективност, максимални резултати.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Специализирано уеб приложение за публикуване на обществени поръчки и сключени договори от възложители по ЗОП.

МУЛТИ МАРКЕТ

Универсална система за управление на бизнеса - доставки, оферти, фактуриране, справки и анализи за дейността.

УНИ КОМФОРТ

Управление на недвижими имоти - продажби, под наем, съответствие между търсене и предлагане, информация за пазара.